SKK

Göteborgs Karate Kai är medlem i SKK (Swedish Kyokushin Karate Organization). SKKs uppgifter är att bevara och förkovra Kyokushin Karate i Sverige genom att följa upp utvecklingen på det internationella planet och genom delgivning av erfarenheter till sina medlemsklubbar samt upprätthålla tekniska bestämmelser och utarbeta erforderligt undervisningsmaterial.

33 klubbar i landet som är anslutna till SKK. SKK är medlem i E.K.O som i sin tur är medlem i W.K.O

SKK Kansli Besökadress Länkar
Postgiro: 9 84 92 -2 Örebro Karateförening E.K.O
kansli@kyokushin.se Rudbecksgatan 33 4 tr W.K.O
www.kyokushin.se 702 11 Örebro

TÄVLINGSSYSTEM

Länk till sida med alla ”regeldokument”. Syftet är att stimulera till tävling för både topp och bredd.