Träningsavgifter

Vi vill att alla betalningar som terminsavgift, träningsavgift, årsavgift, graderingsavgift och lägeravgift görs till vårt bankgiro 211-4957. Enda undantaget är nybörjaravgiften 895 kronor för barn samt första nybörjaravgiften för vuxna 400/340 kronor som betalas vid träningsstart i cafeterian med kort. Vi tar inte emot kontantbetalningar.

När man har fått sitt medlemsnummer betalar man i fortsättningen till klubbens bankgiro. Avgifterna ska vara betalda innan man börjar träna eller gradera. Ange namn och medlemsnummer på avin.

Träningsavgift vuxna (19 år och uppåt)

1 månad 400 kronor

3 månader 1000 kronor

6 månader 1700 kronor

12 månader 3100 kronor

Träningsavgift ungdom (14 år till 18 år)

1 månad 340 kronor

3 månader 800 kronor

6 månader 1400 kronor

12 månader 2700 kronor

Träningsavgift barn (under 14 år)

1 månad 200 kronor

Terminsavgift 800 kronor

Årsavgift (betalas årsvis)

Gäller alla 400 kronor

Kursavgift nybörjare

Barn 895 kronor

Graderingsavgift

Första graderingen till 10 mon (barn) eller 10 kyu (vuxna) 230 kronor

Andra graderingen och uppåt (barn och vuxna) 130 kronor