Yudansha

Några ord från vår Shihan Collins… idag finns en tendens att hela tiden jaga efter nästa grad för att försöka nå shodan på kortast möjliga tid. Om du istället anstränger dig att utvecklas på det personliga planet kommer du att att på ett naturligt sätt bli redo för nästa grad. Kom ihåg att Shodan (första svarta bältet) bara är första steget på vägen till insikt och förbättrad karaktär.

Göteborgs Karate Kai har 19 aktiva diplomerade instruktörer från första dan till femte dan. För att få instruera på GKK måste man varje månad delta i föreläsningar i ledarskap, pedagogik, filosofi samt förståelse och applicering av teknik. Man måste också träna och instruera regelbundet samt åka till SKK:s teknik seminarium.

Yudansha-gruppen är inte öppen för alla. Föreläsningarna hålls av vår chefsinstruktör Shihan Howard Collins, 8 dan. Shihans mål är att vidareutveckla instruktörerna i Kyoukushins anda och filosofi samt expandera deras gränser och höja deras nivå av förståelse.

Yudansha har en skyldighet att föra Sosais filosofi, Shihans kunskap samt Kyokushins historia vidare. Instruktörerna är också ansvariga för träningen när inte Shihan är närvarande. För att läsa mer om instruktörerna klicka här.

Yudansha träningen är på onsdagar 18.00-19.30. Ordinarie träning är inställd när det är yudansha träning.

to know who you are you need to know where you came from